Posts tagged: schepen

Leuvense schepencollege werkt met iPad

datetime 23 March 2011 - 10:56 - Bron: datanews.be

Het voltallige Leuvense schepencollege vergadert voortaan niet meer met papier, maar met een iPad. De stad onderzoekt ook of de gemeenteraadsleden met een iPad kunnen uitgerust worden. Sinds begin februari werken de 8 schepenen in Leuven met een iPad. Ook burgemeester Tobback – die niet bepaald als een gadgetfreak te boek staat – heeft sinds begin dit jaar een tablet van Apple. De informaticadienst HeLics kocht de iPads bij een lokale Apple-verdeler aan. Naast het schepencollege hebben ook enkele directieleden en ondersteunende diensten van de stad een iPad ontvangen. Lees meer »

Gemeente investeert niet in pastorie

datetime 28 September 2010 - 06:59 - Bron: Het Laatste Nieuws

De gemeente Boutersem weigert tussen te komen in de kosten voor de vernieuwing van de verwarming in het parochiecentrum van Willebringen. De kerkfabriek had hiervoor een krediet van 4.399 euro ingeschreven in het budget, maar het schepencollege keurde deze documenten af en vroeg een herziening. Lees meer »

Gemeente laat ‘drugsfestival’ toe

datetime 15 September 2010 - 06:45 - Bron: hln.be

Op ‘Eargasm Open Air’, een dancefestival in Boutersem, zijn vorig weekend twee mannen in coma afgevoerd naar het ziekenhuis. Omdat tijdens de vorige editie “een bijzonder alarmerend niveau van drugsgebruik” werd vastgesteld, had de politie het gemeentebestuur geadviseerd om het 24 uur durende feest dit jaar niét te laten doorgaan. Het gemeentebestuur besloot dat advies naast zich neer te leggen, met alle gevolgen van dien. “Natuurlijk wordt er op ‘Eargasm’ flink wat drugs gebruikt. Vierentwintig uur lang wordt er alternatieve dancemuziek gespeeld, vierentwintig uur lang wordt er gefeest. Dat doe je niet op een paar colaatjes.” Lees meer »

Gemeente komt tussen in aanleg voetpaden

datetime 01 September 2010 - 08:51 - Bron: Het Laatste Nieuws

De gemeente komt voortaan tussen in de aanleg van voetpaden door particulieren langs de openbare weg. De gemeenteraad keurde een reglement goed waarin de regels worden vastgelegd. Particulieren kunnen dus het voetpad voor hun eigendom zelf laten aanleggen en gebruik maken van het door de gemeente geleverde standaardmateriaal. “Er kan afgeweken worden van het standaardmateriaal als dat nodig is”, zegt schepen van Openbare Werken Marcel Meys. “Het is niet de bedoeling een kakofonie te creëren. De technische dienst staat telkens in voor de opmeting van het terrein.” Het college kan ook beslissen niet op een bepaalde aanvraag in te gaan, bijvoorbeeld wanneer het jaarlijkse budget overschreden wordt. Na een jaar wordt het reglement geëvalueerd. CD&V keurde het voorstel niet goed. De oppositiepartij had liever gehad dat de aansprakelijkheid van de gemeente tijdens de uitvoering van de werken nauwkeurig werd geformuleerd. (VDT)

Grondige opknapbeurt voor Kumtichsestraat

datetime 17 August 2010 - 09:32 - Bron: Het Laatste Nieuws

De gemeente Boutersem start in het najaar met een grondige opknapbeurt van de Kumtichsestraat. De straat wordt ook verkeersveiliger gemaakt. “We hebben de grondinnames die daarvoor noodzakelijk waren succesvol kunnen afronden”, zegt schepen van Openbare Werken Marcel Meys. “In de Kumtichsestraat worden de slechte delen van het wegdek vervangen, fiets- en voetpaden aangelegd en snelheidsremmers voorzien.” Aannemer LIEMA uit Bekkevoort is zopas gestart met het afgraven van de grachten, waar dat nodig is voor het aanleggen van nutsleidingen. Eandis en Belgacom starten nu eveneens met het aanleggen en vernieuwen van leidingen. “In een eerste fase, tot 15 september, wordt het gedeelte van de Bijvoordestraat tot aan de Kerkstraat aangepakt”, legt schepen Meys uit. “Van half september tot half oktober is het de beurt aan het gedeelte tussen de Kerkstraat en de Kerkomsesteenweg. Vanaf midden september start LIEMA met het aanleggen van de fiets- en voetpaden en het herstellen van het wegdek.” Lees meer »

Mechelen eerste Belgische stad met iPhone app

datetime 26 July 2010 - 14:27 - Bron: datanews.be

iphone4whiteDe stad Mechelen heeft als eerste stad in België een eigen iPhone app, waardoor iPhone-gebruikers nieuwsberichten en kalenderitems van de stad via hun smartphone kunnen raadplegen. De lancering past volgens schepen Kristl Strubbe (Open Vld) in het kader van het ‘Mobile Internet ICT’-beleid van de stad. “De iPhone blijkt enorm populair, en de gebruikers ervan zijn bovendien de meest actieve in het downloaden van toepassingen of apps. Op termijn worden er applicaties voor alle smartphones en mobile internetgebruikers gelanceerd”, zegt ze. Lees meer »

Leerlingen krijgen fiets- en voetgangersdiploma

datetime 01 July 2010 - 07:27 - Bron: Het Laatste Nieuws

In de Vrije Basisschool ‘De Mozaïek’ Roosbeek (Boutersem) werden de voetgangers- en fietsdiploma’s uitgereikt. Afgelopen week hebben de kinderen van het vierde leerjaar hun voetgangersexamen en de kinderen van het zesde leerjaar hun fietsexamen afgelegd met de politie, hun leerkracht en vrijwilligers. De zesdejaars moesten in de omgeving van de school een parcours afleggen. Op bepaalde punten stonden vrijwilligers, die het gedrag van de fietsers observeerden en toekeken of ze op een bepaalde plaats of bij een bepaald obstakel correct reageerden. Hieraan werd een fietscontrole gekoppeld. De leerlingen van het vierde jaar moesten in de omgeving van de school een parcours te voet afleggen. Schepen van Onderwijs Günther Portaels overhandigde de diploma’s aan de geslaagden. (VDT)

Gemeente werkt aan woonbeleid

datetime 30 June 2010 - 08:03 - Bron: Het Laatste Nieuws

In de gemeenteraad van juni werd in Boutersem het reglement inzake leegstand goedgekeurd. Daardoor wordt het bestaande gewestelijke systeem van inventarisatie van leegstaande gebouwen en woningen vervangen door een gemeentelijk leegstandsregister. Op basis van enkele aanwijzingen wordt geval per geval nagegaan of woningen leegstaan. Zoals vroeger is er een heffingsreglement aan gekoppeld voor woningen die langer dan twaalf maanden leegstaan. Lees meer »

Brugproject economie-onderwijs voorgesteld

datetime 24 June 2010 - 11:11 - Bron: Het Laatste Nieuws

De Business Club 2000, het schepencollege en de basisscholen van Boutersem hebben het brugproject economie-onderwijs voorgesteld. Het is de bedoeling de samenwerking tussen scholen, bedrijven en beleid te verbeteren. “We willen ook de betrokkenheid van de ouders stimuleren bij de studiekeuze en beroepsoriëntering”, aldus projectleider Bart Van de Linden. Sinds 2008 sponsort de BC2000 het Proeftuinproject ‘Handen uit de Mouwen’, dat door André Vandevenne en Koen Pierlet vanuit Mariadal werd opgezet en waarin leerkrachten basisonderwijs onderricht worden en van didactisch materiaal voorzien worden om een lessenpakket technologie voor alle leerjaren te ontwikkelen. Dit Proeftuinproject loopt op zijn einde, maar de Business Club en het gemeentebestuur van Boutersem hebben de handen in elkaar geslagen om, door middel van financiële ondersteuning, het gedachtengoed verder te zetten via het brugproject economie-onderwijs. “We willen in het basisonderwijs rolmodellen opzetten om de interesse voor technologie bij kinderen te stimuleren”, weet Charles Princen, voorzitter van BC2000, over het project te vertellen. (VDT)

Verkavelingen

datetime 04 June 2010 - 07:22 - Bron: Het Nieuwsblad

Schepen Marcel Meys (Open VLD) doet de nodige inspanningen om bij het uittekenen van wegentracés voor verkavelingen, voldoende grond langs de wegen te laten liggen. Die is nuttig voor allerlei gelegenheden, zoals de latere aanleg van trottoirs of de verbreding van de weg. (fg)

Vernieuwde pastorietuin toegankelijk voor publiek

datetime 31 May 2010 - 09:40 - Bron: Het Laatste Nieuws

Pastorietuin RoosbeekDe vernieuwde pastorietuin in Roosbeek (Boutersem) werd opengesteld voor het grote publiek. Naar aanleiding van de Dag van het Park vonden er gisteren begeleide wandelingen plaats. “De kerkfabriek en Natuurpunt namen samen het initiatief om de pastorietuin op te knappen”, vertelt schepen van Toerisme Gunther Janssens (sp.a). “De gemeente stelde samen met de kerkfabriek een beheersplan op. De pastorietuin lag er de laatste jaren verkommerd bij. Werkploegen van de technische dienst, Natuurpunt en IGO Leuven, de coördinator van het project, maakten de poel proper en legden een wandelweg aan. Het totale project kostte 70.000 euro. We ontvingen Europese subsidies.” De schoolkinderen uit Boutersem konden al in de tuin terecht voor een natuureducatieproject. Sinds gisteren mag ook het grote publiek gaan wandelen in de tuin. (KBB)

Familie moet zonnepanelen afbreken van onroerend erfgoed

datetime 19 May 2010 - 07:32 - Bron: Het Laatste Nieuws

zonnepanelenDe familie Vanderauwera uit de Klein Heidestraat in Neervelp (Boutersem) kreeg van Onroerend Erfgoed een weigering zonnepanelen te plaatsen omdat de woning gelegen is binnen het beschermd dorpsgezicht. Een klein probleem: de panelen liggen al op het dak. “We waren geïnformeerd dat er geen vergunning nodig was voor de plaatsing van zonnepanelen”, zeggen Patrick Vanderauwera en Conny Tailleur. “Na een pv van Onroerend Erfgoed hebben we wel een aanvraag gedaan en nu wordt de vergunning toch nog geweigerd!” Patrick en Conny tekenen beroep aan. Lees meer »

Ondergronds

datetime 07 May 2010 - 07:07 - Bron: Het Nieuwsblad

De gemeente geeft Iverlek de opdracht om de bovengrondse elektriciteits- en openbare verlichtingsnetten ondergronds te leggen langs de Stationstraat. Daar zijn regelmatig problemen met takken die in de draden hangen. De kosten worden volgens schepen Meys geraamd op net geen 40.000 euro. (fg)

Scouts krijgen nieuw onderkomen

datetime 20 April 2010 - 08:55 - Bron: Het Laatste Nieuws

ScoutsDe scouts van Boutsersem hebben met de gemeente een overeenkomst ondertekend voor een nieuwbouw. Die is broodnodig, gezien één van de hoofdlokalen van de scouts eind 2008 afbrandde. Voor de 160 leden is er dringend nood aan meer speelruimte. “De komende jaren zullen meer en meer jonge ouders met kinderen zich komen vestigen in onze gemeente. We moeten dus meedenken met onze jeugdverenigingen en ervoor zorgen dat ze een kwalitatief aanbod kunnen aanbieden”, zegt Boutersems schepen van Jeugd Günther Janssens. “Daarvoor hebben ze een gepaste infrastructuur nodig, waarvoor we als gemeente onze verantwoordelijkheid willen opnemen.” Lees meer »

Gemeente helpt bij wederopbouw van scoutslokalen

datetime 20 April 2010 - 08:54 - Bron: Het Nieuwsblad

ScoutsTwee jaar geleden vernielde een brand een deel van de lokalen van de scouts. De gemeente helpt financieel. Scouts Boutersem is een dynamische jeugdvereniging met zowat 200 leden en dertig leiders. Het aantal stijgt nog steeds door de instroom van jonge ouders in de gemeente. Toen de brand in 2008 een gedeelte van de huisvesting vernielde, deed de leiding er alles aan om opnieuw lokalen te bouwen maar geld was het grote probleem, ondanks allerlei initiatieven die geld moesten opbrengen. Nu springt de gemeente ter hulp. Lees meer »

© Thomas Geeraerts 2009-2017

Add me on Facebook
Follow Me on Twitter
Subscribe to Feed