Posts tagged: Jong VLD

Jong VLD ongerust over verkiezingsoverwinning nationalisten en Franstalige socialisten

datetime 13 June 2010 - 18:51 - Bron: jongvld.be

JongVLDJong VLD is ongerust over de klinkende verkiezingsoverwinning die de nationalisten en Franstalige socialisten vandaag boeken. De resultaten laten duidelijk zien dat ons land bij deze verkiezingen gekozen heeft voor nationalistische en socialistische recepten. De triomf van N-VA is bijzonder groot, en daar wil Jong VLD hen voor feliciteren. Maar waarvoor kiest Vlaanderen nu eigenlijk? Wie weet wat N-VA wil doen buiten communautaire discussies? Waar is hun sociaal-economische visie? Wat is hun antwoord op de echte uitdagingen waarmee onze samenleving vandaag geconfronteerd wordt? Jong VLD vreest dat door de verkiezingsuitslag van vandaag de dringende hervormingen die nodig zijn om onze maatschappij vooruit te krijgen zeker niet dichterbij zijn. Lees meer »

Expeditie Middenstand van start

datetime 16 May 2010 - 17:57 - Bron: openvld.be

rik daemsRik Daems trekt de volgende vier weken op ‘Expeditie Middenstand’, een marathon langs Vlaamse KMO’s, middenstanders, zelfstandigen en horeca-zaken. Open Vld-voorzitter Alexander De Croo gaf vanmiddag op de Brusselse Vismarkt het startschot. De ‘Expeditie Middenstand’ moet uitmonden in een ‘Blauwdruk voor KMO, Middenstand en horeca.’ De volgende maand brengt Rik elke dag werkbezoeken aan KMO’s, middenstanders, zelfstandigen en horeca-zaken. HIj doet telkens samen met lokale kandidaten en met de lijsttrekkers uit de verschillende provincies. Tijdens de werkbezoeken zullen ze peilen naar hun zorgen, noden en verzuchtingen en met hen praten over welke oplossingen hen meer ruimte kunnen geven. Uit al zijn gesprekken distilleert Daems een ‘Blauwdruk voor KMO, middenstand en horeca’. Lees meer »

Jong VLD steunt Open Vld in beslissing

datetime 22 April 2010 - 12:40 - Bron: Jong Vld

JongVLDJong VLD heeft met argusogen de onderhandelingen over BHV gevolgd deze week. Het is duidelijk dat de onderhandelaars het niet eens geraken over een aanvaardbare oplossing. Deze communautaire spanning duurt reeds drie jaar. Daardoor zijn cruciale dossiers rond hervormingen op de arbeidsmarkt, pensioenen en gezondheidszorg op de lange baan geschoven en is de begroting kunnen ontsporen. Dit is spelen met de toekomst van de mensen en de jonge generatie. Lees meer »

Jong VLD neemt nu al “Opties voor de Toekomst”

datetime 18 April 2010 - 17:08

JongVLDZondag 18 april congresseerde Jong VLD in Antwerpen en stemde er talrijke nieuwe resoluties als voorbereiding op het ideologisch congres van Open Vld. Met deze tekst geeft Jong VLD, na het schrijven van haar eigen beginselverklaring in december, een verdere aanzet voor de inhoudelijke vernieuwing van de liberale partij.

Jong VLD stemde enkele opmerkelijke resoluties: Lees meer »

Jong VLD is blij met duidelijke positie Open Vld

datetime 16 April 2010 - 14:25

Brussel-Halle-VilvoordeJong VLD is verheugd dat Open Vld kiest voor een duidelijke positie in de saga rond Brussel-Halle-Vilvoorde. Jong VLD is blij dat Open Vld haar mening deelt dat het dringend tijd is voor een oplossing in dit dossier, en dat de voordelen van het per se in stand houden van deze regering niet opwegen tegen de nadelen veroorzaakt door een verdere communautaire stilstand. Jong VLD heeft reeds lang benadrukt dat het noodzakelijk is om de communautaire angel uit onze politiek te halen. Jong VLD pleit voor een grondige staatshervorming, waarin Walen, maar ook Vlamingen, bereid zijn taboes los te laten en samen te werken aan het fundamenteel herdenken van ons staatsbestel. Dit is absoluut noodzakelijk om de overheid opnieuw performant te maken, échte sociaal-economische hervormingen door te kunnen voeren en het vertrouwen met de burgers te herstellen. Ook voor onze generatie jongeren is het belangrijk om nu vooruitgang te zien. Lees meer »

Jong VLD steunt voorstel UNIZO omtrent afschaffing allerhande cheques

datetime 14 April 2010 - 10:40

maaltijdchequesJong VLD steunt het UNIZO voorstel om de ecocheques en maaltijdcheques af te schaffen en te vervangen door een netto-uitkering in het loon. Jong VLD roept de liberale partij op om in de regering de nodige stappen te zetten om dit voorstel zo spoedig mogelijk uit te voeren. Voor Jong VLD is het onmiskenbaar dat de inflatie aan allerhande cheques voor bijzonder veel administratieve lasten heeft gezorgd. Het wegwerken van administratieve overlast is al jaren een strijdpunt voor liberalen, en dit voorstel kadert perfect in deze filosofie. Lees meer »

Jong VLD wil geen dubbele belastingen

datetime 05 March 2010 - 16:44

belastingenJong VLD is aangenaam verrast door het nieuwe inzicht van sp.a-voorzitter Caroline Gennez dat we te veel belastingen betalen. Jong VLD deelt de analyse dat het huidige, complexe belastingsysteem een bedreiging vormt voor ons sociaal model, en dat grondige hervormingen nodig zijn om onze economie en ons sociaal model te redden. Jammer genoeg trekt Caroline Gennez haar vernieuwde visie niet door wanneer het gaat over oplossingen. Hoewel ze oproept taboes te laten varen, lijkt daar in haar eigen betoog bijzonder weinig van te bespeuren. Lees meer »

Deze maand verdient u 300 euro minder

datetime 26 February 2010 - 22:48 - Bron: openvld.be

spaarvarkenAls werknemer, ambtenaar of zelfstandige kreeg u vorig jaar in deze maand uw jobkorting. 250 tot 300 euro extra op uw rekening. Omdat u werkt en zo bijdraagt aan ons sociaal systeem. Dit jaar hoeft u niet te zoeken naar uw jobkorting. De Vlaamse regering – nu zonder Open Vld – heeft ze voor zich gehouden. Wie werkt wordt dus niet meer beloond, maar vooral meer belast. Tot 600 euro per werkend gezin. Met dank aan Kris Peeters, Caroline Gennez en Bart De Wever. Lees meer »

Opel Antwerpen bewijst dat overheid moet kiezen voor mensen, en niet voor fabrieken

datetime 21 January 2010 - 16:05 - Bron: jongvld.be

opelJong VLD betreurt de beslissing van General Motors om de Opel-fabriek in Antwerpen op korte termijn te sluiten, en voelt mee met de duizenden arbeiders, bedienden, zowel bij Opel Antwerpen zelf als bij toeleveranciers, en hun gezinnen die door deze sluiting getroffen worden.

Voor Jong VLD toont deze zaak nogmaals aan dat overheden, en zeker de Belgische of Vlaamse, bijzonder weinig invloed hebben op internationale bedrijven. De steun die door verschillende overheden de afgelopen jaren werd gegeven, of het zwaaien met een half miljard euro de afgelopen maanden, heeft niet kunnen beletten dat de Antwerpse Opel-fabriek uiteindelijk dichtgaat. Het kopen of omkopen van bedrijven om hun vestigingen open te houden is een strategie die op lange termijn steeds faalt. Lees meer »

Jong VLD wil aanpassing Onroerende Voorheffing op basis van CO2-uitstoot

datetime 23 December 2009 - 08:24 - Bron: jongvld.be

CO2Jong VLD stelt een aanpassing van de Onroerende Voorheffing (OV) voor op basis van CO2-uitstoot. Vandaag komt 25 % van de emissies van particuliere woningen. Wetenschappers zijn het er over eens dat de grootste CO2 reductie te halen valt uit het verminderen van de uitstoot bij particulieren. Aangezien de OV een Vlaamse bevoegdheid is, moet Vlaanderen nu in actie schieten, wil het de CO2-normen halen die we zelf in Kopenhagen hebben voorgesteld in de afgelopen weken. Lees meer »

Jong VLD wil snel heropstart onderhandelingen justitie

datetime 22 December 2009 - 15:03 - Bron: jongvld.be

justitieJong VLD betreurt de opschorting van de onderhandelingen rond de hervorming van justitie. Uit de startnota van minister De Clerck bleek al dat consensus tussen de partijen ver te zoeken was. Minister De Clerck had zijn huiswerk vooraf niet goed gemaakt en geen of te weinig overleg gepleegd met de diverse actoren binnen justitie. De broodnodige hervormingen binnen justitie lopen zo weer vertraging op of dreigen op de lange baan geschoven te worden.

Voorzitter Philippe De Backer: “Jong VLD hoopt dat de onderhandelingen snel opnieuw kunnen starten. Partijpolitieke of corporatistische reflexen zijn absoluut uit den boze. Het doel van elke politieke partij en justitiële actor zou een efficiënt, snel werkend en rechtvaardig justieapparaat moeten zijn.”

Justitie staat voor een noodzakelijke en grote hervorming. Voor Jong VLD zijn transparantie, eenvoud en logica daarbij de kernwoorden. Uit de verklaringen van de betrokken partijen blijkt nu evenwel dat deze uitgangspunten ver te zoeken waren aan de onderhandelingstafel. Lees meer »

Jong VLD wil vrijmaking autokeuring

datetime 18 December 2009 - 15:46 - Bron: jongvld.be

autokeuringVandaag werd bekend gemaakt dat de prijzen voor de jaarlijkse autokeuring volgend jaar opnieuw zullen stijgen. Dit is voor Jong VLD de aanleiding om te pleiten voor een vrijmaking van de markt voor autokeuringen.

Dergelijke vrijmaking kan concreet gebeuren door prijsconcurrentie toe te laten en elke erkende garagist die over de nodige uitrusting beschikt, de mogelijkheid te geven keuringsbewijzen af te leveren. Niet alleen wordt zo komaf gemaakt met de lange wachtrijen bij autokeuringen, eveneens zal de prijsconcurrentie leiden tot een betere service voor een lagere prijs. De voor de keuring noodzakelijke uniformiteit kan gewaarborgd worden door het vastleggen van een codex die bepaalt waarop gekeurd moet worden, en wat de standaarden zijn die gehaald moeten worden. Lees meer »

Stop het gebakkelei, echte hervorming arbeidsmarkt nu nodig

datetime 14 December 2009 - 12:13 - Bron: jongvld.be

JobsHet gebakkelei van dit weekend tussen de Vlaamse regering en federaal minister van werk Milquet toont nogmaals aan dat het voor sommige politici moeilijk is om hoofd- van bijzaak te onderscheiden. Minister Muyters, en minister Milquet, halen liever de vaandels boven dan mee te zoeken naar echte oplossingen voor onze stijgende jeugdwerkloosheid.

De talloze lapmiddelen van de voorbije jaren, zoals het Rosettaplan, hebben niet gewerkt. Met nog een premie erbij zal Milquet ook nu de werkgelegenheidsgraad niet opkrikken. Met het afschaffen van de Vlaamse jobkorting heeft de Vlaamse regering arbeid ook niet aantrekkelijker gemaakt. Onze te rigide arbeidswetgeving beschermt wie al een job heeft weliswaar goed, maar zorgt er ook voor dat werklozen zeer moeilijk weer aan de bak geraken. Daar ligt een van de grote uitdagingen voor vandaag: als onze economie na de crisis terug aantrekt, is het van het allergrootste belang om zo vlug mogelijk zo veel mogelijk mensen terug aan een job te helpen. De bestaande wetgeving heeft dit na vorige crisissen altijd verhinderd, en geen enkel banenplan of premie heeft hier iets aan veranderd. Ook de sociale partners moeten na de dreigende taal van dit weekend elkaar maar eens diep in de ogen kijken, en stilaan beseffen dat zij hun verantwoordelijkheid niet langer kunnen ontlopen. Lees meer »

Jong VLD schrijft eigen beginselverklaring

datetime 13 December 2009 - 18:01 - Bron: jongvld.be

JongVLDZaterdag 12 december 2009 congresseerde Jong VLD in Kortrijk en stemde er een eigen beginselverklaring. De vele uren discussies met tientallen jongeren resulteerden in een breed liberaal verhaal, gebaseerd op vrijheid, verantwoordelijkheid en vooruitgang. Met deze tekst geeft Jong VLD dan ook een eerste aanzet voor de inhoudelijke vernieuwing van de liberale partij en het toekomstcongres in mei.

De eerste paragraaf van de beginselverklaring vat de basisvisie van Jong VLD mooi samen: “Jong VLD is een liberale jongerenbeweging, die vertrouwt in de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. De sleutel voor echte verandering en tot een open, welvarende en waardevolle samenleving, een echte samenleving, ligt bij de maximale ontplooiing van elk individu. Jong VLD gelooft in de mens. Mensen zijn creatief, coöperatief en ondernemend, en vinden steeds opnieuw zelf of samen met anderen de beste oplossingen. Daarom ziet Jong VLD de toekomst met optimisme tegemoet. Het is de taak van ons allen om deze vrijheid op te nemen, en de taak van de overheid deze kracht en vindingrijkheid te ondersteunen, maar vooral ook ruimte te geven.” Lees meer »

Jong VLD feliciteert Alexander De Croo

datetime 12 December 2009 - 17:51 - Bron: jongvld.be

alexanderdecrooJong VLD feliciteert kersvers Open Vld-voorzitter Alexander De Croo met zijn verkiezing. Deze open verkiezingsstrijd heeft getoond welke kracht de liberale partij uit haar interne democratie kan putten. De voorzittersverkiezingen zijn een eerste stap om van Open Vld opnieuw de leidende politieke formatie van het land te maken. Jong VLD wenst Alexander in deze alle succes en zal daarbij blijvend haar steentje bijdragen.

De voorbije maand heeft Jong VLD de kandidaat-voorzitters hier al een memorandum over bezorgd. Als jonge liberalen willen we namelijk samen met de voorzitter aan de volgende kernpunten werken: Lees meer »

© Thomas Geeraerts 2009-2017

Add me on Facebook
Follow Me on Twitter
Subscribe to Feed