Posts tagged: gemeente

Leuvense schepencollege werkt met iPad

datetime 23 March 2011 - 10:56 - Bron: datanews.be

Het voltallige Leuvense schepencollege vergadert voortaan niet meer met papier, maar met een iPad. De stad onderzoekt ook of de gemeenteraadsleden met een iPad kunnen uitgerust worden. Sinds begin februari werken de 8 schepenen in Leuven met een iPad. Ook burgemeester Tobback – die niet bepaald als een gadgetfreak te boek staat – heeft sinds begin dit jaar een tablet van Apple. De informaticadienst HeLics kocht de iPads bij een lokale Apple-verdeler aan. Naast het schepencollege hebben ook enkele directieleden en ondersteunende diensten van de stad een iPad ontvangen. Lees meer »

Krantenkoppen

datetime 02 October 2010 - 09:04 - Bron: Het Nieuwsblad

Verkeershinder aan station
De gemeente neemt een aantal maatregelen om de verkeersveiligheid in de buurt van de stationsparking in Vertrijk te verhogen. Die parking wordt momenteel heraangelegd. De brug onder de spoorweg is alleen toegelaten voor fietsers en voetgangers en er is een parkeerverbod tussen Stationsstraat en op de oprit naar de parking. (fg)
Voetpaden
De raad keurde een reglement goed waarbij de regels worden goedgekeurd waarbinnen het college bij particulieren kan overeenkomen om het voetpad voor hun eigendom zelf te laten aanleggen met gebruik van de verhardingsmaterialen die door de gemeente worden geleverd. De CD&V-oppositie stemde tegen. (fg)

Gemeente investeert niet in pastorie

datetime 28 September 2010 - 06:59 - Bron: Het Laatste Nieuws

De gemeente Boutersem weigert tussen te komen in de kosten voor de vernieuwing van de verwarming in het parochiecentrum van Willebringen. De kerkfabriek had hiervoor een krediet van 4.399 euro ingeschreven in het budget, maar het schepencollege keurde deze documenten af en vroeg een herziening. Lees meer »

Evaluatie festival Eargasm

datetime 25 September 2010 - 07:59 - Bron: Het Laatste Nieuws

Het gemeentebestuur plant nu dinsdag samen met politie en hulpdiensten een evaluatievergadering over het festival Eargasm. Ook de organisatoren zijn hierop uitgenodigd. Eargasm kwam in opspraak nadat twee festivalgangers in comateuze toestand naar het ziekenhuis afgevoerd moesten worden. Burgemeester Langendries is van mening dat het hele verhaal overroepen is. Lees meer »

Sluikstorten wordt nauwelijks bestraft

datetime 16 September 2010 - 09:02 - Bron: openvld.be

Sluikstorten blijft een courant en storend probleem, maar het wordt nauwelijks bestraft. Dat besluit Vlaams parlementslid Marino Keulen uit cijfers die hij opvroeg bij de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Wie regelmatig de op- en afritten van onze snelwegen gebruikt, kan er niet naast kijken: de bermen liggen vol blikjes, flesjes, sigarettenpakjes, papierproppen, plastic zakken, enzovoort”, klaagt Keulen. Lees meer »

Gemeente laat ‘drugsfestival’ toe

datetime 15 September 2010 - 06:45 - Bron: hln.be

Op ‘Eargasm Open Air’, een dancefestival in Boutersem, zijn vorig weekend twee mannen in coma afgevoerd naar het ziekenhuis. Omdat tijdens de vorige editie “een bijzonder alarmerend niveau van drugsgebruik” werd vastgesteld, had de politie het gemeentebestuur geadviseerd om het 24 uur durende feest dit jaar niét te laten doorgaan. Het gemeentebestuur besloot dat advies naast zich neer te leggen, met alle gevolgen van dien. “Natuurlijk wordt er op ‘Eargasm’ flink wat drugs gebruikt. Vierentwintig uur lang wordt er alternatieve dancemuziek gespeeld, vierentwintig uur lang wordt er gefeest. Dat doe je niet op een paar colaatjes.” Lees meer »

Gemeente komt tussen in aanleg voetpaden

datetime 01 September 2010 - 08:51 - Bron: Het Laatste Nieuws

De gemeente komt voortaan tussen in de aanleg van voetpaden door particulieren langs de openbare weg. De gemeenteraad keurde een reglement goed waarin de regels worden vastgelegd. Particulieren kunnen dus het voetpad voor hun eigendom zelf laten aanleggen en gebruik maken van het door de gemeente geleverde standaardmateriaal. “Er kan afgeweken worden van het standaardmateriaal als dat nodig is”, zegt schepen van Openbare Werken Marcel Meys. “Het is niet de bedoeling een kakofonie te creëren. De technische dienst staat telkens in voor de opmeting van het terrein.” Het college kan ook beslissen niet op een bepaalde aanvraag in te gaan, bijvoorbeeld wanneer het jaarlijkse budget overschreden wordt. Na een jaar wordt het reglement geëvalueerd. CD&V keurde het voorstel niet goed. De oppositiepartij had liever gehad dat de aansprakelijkheid van de gemeente tijdens de uitvoering van de werken nauwkeurig werd geformuleerd. (VDT)

Let op voor nieuwe burgemeestercarrousel

datetime 25 August 2010 - 19:58 - Bron: openvld.be

Marino KeulenDe preformateur zoekt met zeven partijen naar een oplossing voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Voormalig Vlaams minister Marino Keulen en ervaringsdeskundige met de burgemeesters uit de Vlaamse Rand waarschuwt voor de valkuilen. “Vlaanderen kan geen oplossingen aanvaarden die de zes burgemeesters in de Vlaamse Rand een vrijgeleide geeft om de wet aan hun laars te lappen.” Marino Keulen: “Ik verneem dat er voorstellen op tafel zouden liggen om de Vlaamse voogdij over de zes randgemeenten te beperken. De Vlaamse regering zou volgens die voorstellen nog wel de toezichthoudende bevoegdheid behouden in eerste aanleg, maar er zou een beroepsprocedure komen die niet meer in handen van de Vlaamse regering ligt.’ Lees meer »

Maximumfactuur basisonderwijs ondermijnt ontwikkelingskansen kinderen

datetime 25 August 2010 - 19:56 - Bron: openvld.be

onderwijs maximumfactuurOpen Vld steunt de vraag van het stedelijk en gemeentelijk onderwijsnet (OVSG) voor een aanpassing van de maximumfactuur in het basisonderwijs. “De maximumfactuur zet vandaag een rem op de ontwikkelingskansen van kinderen,” stelt Vlaams parlementslid Irina De Knop. Ze dient een resolutie in om Vlaams onderwijsminister Pascal Smet aan te zetten tot actie. De maximumfactuur ging op 1 september 2008 van start en had als doel de kosten voor ouders van kinderen in het kleuter- en basisonderwijs te beperken. Zo mag een kleuterschool ouders per jaar en per leerling maximum 20 euro vragen, voor een lagere school is dat maximumbedrag vastgelegd op 60 euro. Voor uitstappen in de kleuterklas mag de school geen bijkomende middelen vragen aan de ouders, in het lager onderwijs maximaal 360 euro. Lees meer »

Boutersem duurst om te wonen

datetime 21 August 2010 - 15:45 - Bron: Het Laatste Nieuws

Duur wonenBoutersem is de duurste gemeente om te wonen. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie. De prijzen van gewone woningen, villa’s en appartementen zijn opmerkelijk duurder dan in andere Hagelandse gemeenten. In Tienen vind je dan weer de goedkoopste huizen. Volgens makelaar Immo De Klee uit Glabbeek spelen de gedaalde werkgelegenheid en de verloedering de Suikerstad parten. De gemiddelde prijs van een Vlaams huis bedraagt 183.920 euro. Die prijs ligt veel hoger dan de gemiddelde prijs in de Hagelandse gemeenten (171.229 euro). Enkel Glabbeek (185.341 euro), Begijnendijk (189.161 euro) Kortenaken (193.961 euro) en vooral Boutersem (210.985 euro) toornen boven het Vlaamse gemiddelde uit. Boutersem heeft bovendien de duurste villa’s met gemiddeld 316.167 euro en de duurste bouwgronden met gemiddeld 169 euro per vierkante meter. Je moet dus al over een aardig spaarcentje beschikken, voordat je een huis of bouwgrond in Boutersem kan kopen. Lees meer »

Grondige opknapbeurt voor Kumtichsestraat

datetime 17 August 2010 - 09:32 - Bron: Het Laatste Nieuws

De gemeente Boutersem start in het najaar met een grondige opknapbeurt van de Kumtichsestraat. De straat wordt ook verkeersveiliger gemaakt. “We hebben de grondinnames die daarvoor noodzakelijk waren succesvol kunnen afronden”, zegt schepen van Openbare Werken Marcel Meys. “In de Kumtichsestraat worden de slechte delen van het wegdek vervangen, fiets- en voetpaden aangelegd en snelheidsremmers voorzien.” Aannemer LIEMA uit Bekkevoort is zopas gestart met het afgraven van de grachten, waar dat nodig is voor het aanleggen van nutsleidingen. Eandis en Belgacom starten nu eveneens met het aanleggen en vernieuwen van leidingen. “In een eerste fase, tot 15 september, wordt het gedeelte van de Bijvoordestraat tot aan de Kerkstraat aangepakt”, legt schepen Meys uit. “Van half september tot half oktober is het de beurt aan het gedeelte tussen de Kerkstraat en de Kerkomsesteenweg. Vanaf midden september start LIEMA met het aanleggen van de fiets- en voetpaden en het herstellen van het wegdek.” Lees meer »

Gemeente werkt aan woonbeleid

datetime 30 June 2010 - 08:03 - Bron: Het Laatste Nieuws

In de gemeenteraad van juni werd in Boutersem het reglement inzake leegstand goedgekeurd. Daardoor wordt het bestaande gewestelijke systeem van inventarisatie van leegstaande gebouwen en woningen vervangen door een gemeentelijk leegstandsregister. Op basis van enkele aanwijzingen wordt geval per geval nagegaan of woningen leegstaan. Zoals vroeger is er een heffingsreglement aan gekoppeld voor woningen die langer dan twaalf maanden leegstaan. Lees meer »

OCMW-personeel volgt AED-opleiding

datetime 26 June 2010 - 07:06 - Bron: Het Laatste Nieuws

Een 25-tal gezins- en bejaardenhelpsters van het OCMW van Boutersem volgde de AED-opleiding van het Rode Kruis. Een AED (automatische externe defibrillator) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een hartstilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend met als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen. Het gemeentebestuur van Boutersem heeft al een eerste toestel aangekocht dat in de buurt van het cultureel centrum wordt geplaatst. Het toestel geeft echter geen hartmassages. Het moet dus gebruikt worden in combinatie met manuele reanimatie. “Een snel optreden door de hulpverlener, die dus ook de manuele reanimatie onder de knie heeft, is van levensbelang”, zegt OCMW-voorzitter Sarah Boon. Zij volgde ook de opleiding. “De basistechnieken van EHBO worden op een vlotte, aangename manier uitgelegd, samen met het gebruik van het AED-toestel. Ik ben ervan overtuigd dat deze cursus voor gezins- en bejaardenhelpsters, die toch dagelijks bij heel wat mensen over de vloer komen, zeer nuttig is. Iedereen kan getroffen worden door een hartstilstand. Niets is dan zo erg dan hulpeloos te moeten toekijken.” (VDT)

Heffingsreglement op leegstand

datetime 26 June 2010 - 07:06 - Bron: Het Laatste Nieuws

De gemeenteraad van Boutersem keurde het heffingsreglement goed voor gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister. Boutersem moest zelf een reglement op de leegstandsheffing instellen. Dit gebeurde in overleg met de gemeenten die meewerken binnen de projectgroep lokaal woonbeleid. (VDT)

Groene Stroom

datetime 24 June 2010 - 11:12 - Bron: Het Nieuwsblad

Voor het tweede opeenvolgende jaar kiest het gemeentebestuur van Boutersem bewust voor honderd procent Groene Stroom. Dat is stroom die opgewekt is uit herbruikbare energiebronnen zoals waterkracht, zonne- en windenergie of afkomstig is uit biomassa of -gas. Elke inwoner kan de keuze maken. (fg)

© Thomas Geeraerts 2009-2017

Add me on Facebook
Follow Me on Twitter
Subscribe to Feed