Posts tagged: Boutersem

Bibliotheek met zelfuitleensysteem

datetime 25 September 2010 - 06:59 - Bron: Het Nieuwsblad

De bib van Boutersem heeft het zelfuitleensysteem ingevoerd. ‘De eerste dagen waren wat hectisch vanwege het feit dat heel wat bezoekers hun boeken, cd’s en dvd’s weer kwamen inleveren en zich tevens wilden bevoorraden met een nieuwe lading. Tijdens de introdagen wilde iedereen wel eens het nieuwe systeem uitproberen’, aldus medewerker Filip Lambrechts. Lees meer »

Gemeente laat ‘drugsfestival’ toe

datetime 15 September 2010 - 06:45 - Bron: hln.be

Op ‘Eargasm Open Air’, een dancefestival in Boutersem, zijn vorig weekend twee mannen in coma afgevoerd naar het ziekenhuis. Omdat tijdens de vorige editie “een bijzonder alarmerend niveau van drugsgebruik” werd vastgesteld, had de politie het gemeentebestuur geadviseerd om het 24 uur durende feest dit jaar niét te laten doorgaan. Het gemeentebestuur besloot dat advies naast zich neer te leggen, met alle gevolgen van dien. “Natuurlijk wordt er op ‘Eargasm’ flink wat drugs gebruikt. Vierentwintig uur lang wordt er alternatieve dancemuziek gespeeld, vierentwintig uur lang wordt er gefeest. Dat doe je niet op een paar colaatjes.” Lees meer »

Bib neemt zelfuitleenbalie in gebruik

datetime 31 August 2010 - 07:41 - Bron: Het Laatste Nieuws

bibDe bibliotheek van Boutersem is overgestapt op een zelfuitleensysteem. De lancering viel samen met de heropening van de bib na twee weken zomervakantie. Bibliotheekbezoekers kunnen voortaan zelf hun boeken ontlenen. “De lancering viel vervelend genoeg samen met de heropening van de bibliotheek na twee weken zomervakantie”, zegt bibliothecaris Filip Lambrechts. “Die eerste dagen na de heropening zijn traditioneel al hectisch omwille van de vele lezers die hun boeken, cd’s en dvd’s komen inleveren en zich weer willen bevoorraden. Daarbij kwam nu dat tijdens die extra drukke uitleendagen iedereen kennis kon maken met ons splinternieuwe uitleensysteem. De eerste dagen waren dus bijzonder druk.” Lees meer »

Roosbeek krijgt chocoladewinkeltje

datetime 25 August 2010 - 09:17 - Bron: Het Laatste Nieuws

chocobolicKatleen Vanderlinden (29) opent weldra chocoladewinkeltje Chocobolic in de Heulingenstraat in Roosbeek. Nu al is ze gestart met de verkoop van ambachtelijke pralines en truffels. Zaterdag houdt ze een open atelierdag met doorlopend demo’s. Katleen volgde Hotelschool aan Spermalie en zette daarna haar opleiding tot chocolatier in avondschool verder aan het Syntra. “Chocolade heeft me altijd geboeid. Als kind vroeg ik me af hoe men een paasei maakte of hoe het kon dat een Sinterklaas-figuurtje hol was. Op mijn 22ste vond ik het antwoord op al mijn vragen en werd chocolade maken een passie. De mensen toonden interesse om mijn chocolade te kopen en dus ging ik, naast mijn vaste job als kok, als chocolatier aan de slag in zelfstandig bijberoep.” Lees meer »

Boutersem duurst om te wonen

datetime 21 August 2010 - 15:45 - Bron: Het Laatste Nieuws

Duur wonenBoutersem is de duurste gemeente om te wonen. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie. De prijzen van gewone woningen, villa’s en appartementen zijn opmerkelijk duurder dan in andere Hagelandse gemeenten. In Tienen vind je dan weer de goedkoopste huizen. Volgens makelaar Immo De Klee uit Glabbeek spelen de gedaalde werkgelegenheid en de verloedering de Suikerstad parten. De gemiddelde prijs van een Vlaams huis bedraagt 183.920 euro. Die prijs ligt veel hoger dan de gemiddelde prijs in de Hagelandse gemeenten (171.229 euro). Enkel Glabbeek (185.341 euro), Begijnendijk (189.161 euro) Kortenaken (193.961 euro) en vooral Boutersem (210.985 euro) toornen boven het Vlaamse gemiddelde uit. Boutersem heeft bovendien de duurste villa’s met gemiddeld 316.167 euro en de duurste bouwgronden met gemiddeld 169 euro per vierkante meter. Je moet dus al over een aardig spaarcentje beschikken, voordat je een huis of bouwgrond in Boutersem kan kopen. Lees meer »

Grondige opknapbeurt voor Kumtichsestraat

datetime 17 August 2010 - 09:32 - Bron: Het Laatste Nieuws

De gemeente Boutersem start in het najaar met een grondige opknapbeurt van de Kumtichsestraat. De straat wordt ook verkeersveiliger gemaakt. “We hebben de grondinnames die daarvoor noodzakelijk waren succesvol kunnen afronden”, zegt schepen van Openbare Werken Marcel Meys. “In de Kumtichsestraat worden de slechte delen van het wegdek vervangen, fiets- en voetpaden aangelegd en snelheidsremmers voorzien.” Aannemer LIEMA uit Bekkevoort is zopas gestart met het afgraven van de grachten, waar dat nodig is voor het aanleggen van nutsleidingen. Eandis en Belgacom starten nu eveneens met het aanleggen en vernieuwen van leidingen. “In een eerste fase, tot 15 september, wordt het gedeelte van de Bijvoordestraat tot aan de Kerkstraat aangepakt”, legt schepen Meys uit. “Van half september tot half oktober is het de beurt aan het gedeelte tussen de Kerkstraat en de Kerkomsesteenweg. Vanaf midden september start LIEMA met het aanleggen van de fiets- en voetpaden en het herstellen van het wegdek.” Lees meer »

Leerlingen krijgen fiets- en voetgangersdiploma

datetime 01 July 2010 - 07:27 - Bron: Het Laatste Nieuws

In de Vrije Basisschool ‘De Mozaïek’ Roosbeek (Boutersem) werden de voetgangers- en fietsdiploma’s uitgereikt. Afgelopen week hebben de kinderen van het vierde leerjaar hun voetgangersexamen en de kinderen van het zesde leerjaar hun fietsexamen afgelegd met de politie, hun leerkracht en vrijwilligers. De zesdejaars moesten in de omgeving van de school een parcours afleggen. Op bepaalde punten stonden vrijwilligers, die het gedrag van de fietsers observeerden en toekeken of ze op een bepaalde plaats of bij een bepaald obstakel correct reageerden. Hieraan werd een fietscontrole gekoppeld. De leerlingen van het vierde jaar moesten in de omgeving van de school een parcours te voet afleggen. Schepen van Onderwijs Günther Portaels overhandigde de diploma’s aan de geslaagden. (VDT)

Gemeente werkt aan woonbeleid

datetime 30 June 2010 - 08:03 - Bron: Het Laatste Nieuws

In de gemeenteraad van juni werd in Boutersem het reglement inzake leegstand goedgekeurd. Daardoor wordt het bestaande gewestelijke systeem van inventarisatie van leegstaande gebouwen en woningen vervangen door een gemeentelijk leegstandsregister. Op basis van enkele aanwijzingen wordt geval per geval nagegaan of woningen leegstaan. Zoals vroeger is er een heffingsreglement aan gekoppeld voor woningen die langer dan twaalf maanden leegstaan. Lees meer »

OCMW-personeel volgt AED-opleiding

datetime 26 June 2010 - 07:06 - Bron: Het Laatste Nieuws

Een 25-tal gezins- en bejaardenhelpsters van het OCMW van Boutersem volgde de AED-opleiding van het Rode Kruis. Een AED (automatische externe defibrillator) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een hartstilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend met als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen. Het gemeentebestuur van Boutersem heeft al een eerste toestel aangekocht dat in de buurt van het cultureel centrum wordt geplaatst. Het toestel geeft echter geen hartmassages. Het moet dus gebruikt worden in combinatie met manuele reanimatie. “Een snel optreden door de hulpverlener, die dus ook de manuele reanimatie onder de knie heeft, is van levensbelang”, zegt OCMW-voorzitter Sarah Boon. Zij volgde ook de opleiding. “De basistechnieken van EHBO worden op een vlotte, aangename manier uitgelegd, samen met het gebruik van het AED-toestel. Ik ben ervan overtuigd dat deze cursus voor gezins- en bejaardenhelpsters, die toch dagelijks bij heel wat mensen over de vloer komen, zeer nuttig is. Iedereen kan getroffen worden door een hartstilstand. Niets is dan zo erg dan hulpeloos te moeten toekijken.” (VDT)

Heffingsreglement op leegstand

datetime 26 June 2010 - 07:06 - Bron: Het Laatste Nieuws

De gemeenteraad van Boutersem keurde het heffingsreglement goed voor gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister. Boutersem moest zelf een reglement op de leegstandsheffing instellen. Dit gebeurde in overleg met de gemeenten die meewerken binnen de projectgroep lokaal woonbeleid. (VDT)

Groene Stroom

datetime 24 June 2010 - 11:12 - Bron: Het Nieuwsblad

Voor het tweede opeenvolgende jaar kiest het gemeentebestuur van Boutersem bewust voor honderd procent Groene Stroom. Dat is stroom die opgewekt is uit herbruikbare energiebronnen zoals waterkracht, zonne- en windenergie of afkomstig is uit biomassa of -gas. Elke inwoner kan de keuze maken. (fg)

Brugproject economie-onderwijs voorgesteld

datetime 24 June 2010 - 11:11 - Bron: Het Laatste Nieuws

De Business Club 2000, het schepencollege en de basisscholen van Boutersem hebben het brugproject economie-onderwijs voorgesteld. Het is de bedoeling de samenwerking tussen scholen, bedrijven en beleid te verbeteren. “We willen ook de betrokkenheid van de ouders stimuleren bij de studiekeuze en beroepsoriëntering”, aldus projectleider Bart Van de Linden. Sinds 2008 sponsort de BC2000 het Proeftuinproject ‘Handen uit de Mouwen’, dat door André Vandevenne en Koen Pierlet vanuit Mariadal werd opgezet en waarin leerkrachten basisonderwijs onderricht worden en van didactisch materiaal voorzien worden om een lessenpakket technologie voor alle leerjaren te ontwikkelen. Dit Proeftuinproject loopt op zijn einde, maar de Business Club en het gemeentebestuur van Boutersem hebben de handen in elkaar geslagen om, door middel van financiële ondersteuning, het gedachtengoed verder te zetten via het brugproject economie-onderwijs. “We willen in het basisonderwijs rolmodellen opzetten om de interesse voor technologie bij kinderen te stimuleren”, weet Charles Princen, voorzitter van BC2000, over het project te vertellen. (VDT)

Boutersem vernieuwt compostdemoveld

datetime 04 June 2010 - 07:21 - Bron: Het Laatste Nieuws

compostNaar aanleiding van de Compostmeesterdag wordt op zaterdag 19 juni om 11 uur het vernieuwde compostdemoveld in het containerpark van Boutersem officieel geopend. Tijdens de opening kan je kennismaken met de nieuwe compostbakken, de takkenwal, een snipperwand en vlechtwerk. Bovendien kunnen inwoners met vragen over composteren en kringlooptuinieren tussen 11 en 15 uur terecht bij de drie actieve compostmeesters van de gemeente Bart Van Der Linden, Yves Vanhoebroek en Louis Verheyden. Zij staan de gemeente vrijwillig bij in het verstrekken van informatie over composteren en kringlooptechnieken aan de scholen en inwoners. Op 19 juni demonstreren zij dan ook de mogelijkheden om te composteren en geven ze uitleg bij de aanleg van een kringlooptuin. Naast al dit composteren en kringlooptuinieren, kan iedere bezoeker op 19 juni deelnemen aan de Grote Kringloopwedstrijd met als hoofdprijs een compostvat vol tuingereedschap ter waarde van 250 euro. (VDT)

Kerkfabrieken

datetime 02 June 2010 - 09:51 - Bron: Het Nieuwsblad

Uit gegevens, verstrekt door Dexia, blijkt dat Boutersem jaarlijks een fiks bedrag blijft investeren in de zorg en het onderhoud van de zeven verschillende kerken in de gemeente. Jaarlijks gaat er inderdaad een groot bedrag naar het onderhoud. De gemeente geeft jaarlijks 21 euro per persoon. (fg)

Vernieuwde pastorietuin toegankelijk voor publiek

datetime 31 May 2010 - 09:40 - Bron: Het Laatste Nieuws

Pastorietuin RoosbeekDe vernieuwde pastorietuin in Roosbeek (Boutersem) werd opengesteld voor het grote publiek. Naar aanleiding van de Dag van het Park vonden er gisteren begeleide wandelingen plaats. “De kerkfabriek en Natuurpunt namen samen het initiatief om de pastorietuin op te knappen”, vertelt schepen van Toerisme Gunther Janssens (sp.a). “De gemeente stelde samen met de kerkfabriek een beheersplan op. De pastorietuin lag er de laatste jaren verkommerd bij. Werkploegen van de technische dienst, Natuurpunt en IGO Leuven, de coördinator van het project, maakten de poel proper en legden een wandelweg aan. Het totale project kostte 70.000 euro. We ontvingen Europese subsidies.” De schoolkinderen uit Boutersem konden al in de tuin terecht voor een natuureducatieproject. Sinds gisteren mag ook het grote publiek gaan wandelen in de tuin. (KBB)

© Thomas Geeraerts 2009-2017

Add me on Facebook
Follow Me on Twitter
Subscribe to Feed