Posts tagged: begroting

Open Vld tevreden over duurder brugpensioen

datetime 12 February 2010 - 21:38 - Bron: openvld.be

vanhengelOpen Vld is tevreden met de beslissing van de federale regering om het brugpensioen duurder te maken. “De maatregel vermijdt dat bedrijven worden gestimuleerd om oudere werknemers aan de kant te zetten,” zegt partijvoorzitter Alexander De Croo.

Vice-premier en begrotingsminister Guy Vanhengel legde de maatregel bij de begrotingsopmaak 2010-2011 op tafel. Vandaag gaf de regering uitvoering aan de beslissing door de precieze regeling goed te keuren. Naarmate de brugpensioenleeftijd lager ligt, zal brugpensioen voor werkgevers duurder worden. De maatregel moet ontraden dat oudere werknemers aan de deur worden gezet. Lees meer »

Politieraad heeft nieuwe voorzitter

datetime 03 February 2010 - 08:29 - Bron: Het Laatste Nieuws

politieGuido Langendries is de nieuwe voorzitter van de politieraad van Lubbeek-Bierbeek-Boutersem-Holsbeek. De burgemeester van Boutersem neemt de scepter over van burgemeester Hans Eyssen (Holsbeek), die het voorbije anderhalve jaar voorzitter was van de politieraad en het -college van de zone. Eerder had Freddy Vranckx (burgemeester van Lubbeek) al de leiding over de lokale politie van de vier gemeenten en tussen midden 2011 en eind 2012 neemt Bierbeeks burgervader Mark Cardoen die taak op zich. Het politiecollege komt maandelijks samen en verzekert het dagelijks bestuur van de politie. De voorzitter van het college heeft ook de leiding van de politieraad, waarin naast het college ook zeventien politieraadsleden uit de vier gemeenten zetelen. Het voorbije jaar kwam de politieraad vier keer samen. Op de agenda stonden onder meer de goedkeuring van de begroting en de jaarrekeningen, de aankopen met het geld uit het verkeersveiligheidsfonds en het vastleggen van de prioriteiten binnen het korps. (KDL)

Onteigeningen Kumtichsestraat bijna rond

datetime 30 January 2010 - 10:12 - Bron: Het Laatste Nieuws

fietsDe gemeente gaat werk maken van de heraanleg van de fietspaden in de Kumtichsestraat in Boutersem. Om aanspraak te maken op subsidies van het Fietsfonds moeten de fietspaden voldoende breed zijn. “Daarom zijn er een aantal onteigeningen nodig”, zegt schepen van Openbare Werken Marcel Meys. “We hebben het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen de opdracht gegeven om te onderhandelen met de betrokken pachters en eigenaars. Het gaat meestel om kleine onteigeningen, strookjes van 20 of 30 centimeter. Op bepaalde plaatsen gaat het om iets grotere stroken tot anderhalve meter.” Lees meer »

Doortocht Roosbeek

datetime 23 December 2009 - 07:12

fietspadDe gemeente Boutersem heeft van het Vlaams Gewest meer duidelijkheid gekregen over de geplande ‘doortocht Roosbeek’. “We hebben de schriftelijke bevestiging gekregen dat dit dossier opgenomen wordt in het investeringsprogramma voor 2010”, zegt schepen van Openbare Werken, Jos Hermans. “Realistisch gesproken mogen we er dan van uitgaan dat de aanbesteding wellicht eind 2010 kan gebeuren en de uitvoering in 2011. We nemen de gemeentelijke bijdrage voor dit project, die we hadden voorzien in onze begroting voor 2009, opnieuw op in de begroting van 2010.” Lees meer »

Alexander De Croo wordt voorzitter Open VLD

datetime 12 December 2009 - 17:39 - Bron: deredactie.be

Open Vld VerkiezingenAlexander De Croo wordt de nieuwe voorzitter van de Vlaamse liberalen. In de tweede ronde van de voorzittersverkiezingen haalde hij het van Marino Keulen. De derde kandidaat, Gwendolyn Rutten, was vorige week al afgevallen.

De Croo kreeg 11.676 stemmen (54,95%) van de partijleden achter zijn naam. Marino Keulen moest het stellen met 9.572 stemmen (45,05%). De derde kandidaat, Gwendolyn Rutten, was vorige week al afgevallen in de eerste ronde. Zij had haar kiezers geen stemadvies gegeven. Lees meer »

Jong VLD wenst Yves Leterme veel succes met tweede zit

datetime 24 November 2009 - 16:08 - Bron: jongvld.be

yves letermeJong VLD wenst kersvers eerste minister Yves Leterme veel succes met zijn tweede zit, en hoopt verder dat het schouwspel van de afgelopen dagen geen voorbode is van wat komen gaat.

Jong VLD roept eerste minister Yves Leterme en zijn collega’s, zowel op federaal als op gewestelijk niveau op om hun tunnelvisie los te laten en zich te concentreren op de uitdagingen waar ons land voor staat. Iedereen heeft nu de kans om te leren uit de fouten die gemaakt werden bij de vorige poging een regering onder Leterme te doen werken, deze nieuwe start moet de aanzet zijn om zich te concentreren op het vinden van oplossingen.

Jong VLD wenst nogmaals te benadrukken dat de uitdagingen waarvoor we staan enorm zijn. Deze beperken zich niet tot Brussel-Halle-Vilvoorde of de staatshervorming. Vanzelfsprekend zijn dit belangrijke thema’s, waarvoor een grondige en doordachte oplossing noodzakelijk is. Sereniteit en degelijkheid zijn in deze veel belangrijker dan stoere verklaringen voor de micro. Lees meer »

Vlaamse regering verwaarloost onderzoek en innovatie

datetime 18 November 2009 - 10:13 - Bron: openvld.be

innovatie“De Vlaamse regering zet te weinig in op onderzoek en ontwikkeling, in tegenstelling tot wat ze zelf beweert. Dat zegt Vlaams Open Vld-parlementslid Patricia Ceysens. Ze reageert daarmee op het rapport van het Rekenhof over de Vlaamse begroting. In dat rapport stelde het Rekenhof vast dat de Vlaamse regering de uitgaven onderschat op de domeinen Economie, Wetenschap en Innovatie.

“De begroting voorziet in onvoldoende betaalkredieten om de aangegane verbintenissen te betalen,”aldus het Rekenhof. “Zo is te weinig voorzien voor technologische innovatie en voor investeringen in de onderzoeksinfrastructuur.” Patricia Ceysens, voormalig minister voor Wetenschap en Innovatie tilt hier zwaar aan: “Ik stel vast dat de regering woordbreuk pleegt. Ze zegt dat ze kiest voor een versterking van de economie en voor innovatie, maar het tegendeel is waar. Dit is dramatisch voor Vlaanderen, want in plaats voor te gaan voor een innovatieve economie en welvaartscreatie, kiest deze regering voor welvaartsverdeling.” Lees meer »

Leerkrachten betalen het gelag

datetime 17 November 2009 - 00:06 - Bron: openvld.be

OnderwijsPascal Smet bespaart op de kap van de leerkrachten. Dat zeggen Open Vld-parlementsleden Irina De Knop en Marleen Vanderpoorten. Ze stellen onder meer vast dat Smet coaching en nascholing van leerkrachten afbouwt en nu al de engagementen uit zijn eigen beleidsnota niet nakomt. “Zowel beginnende als ervaren leerkrachten betalen het gelag. Deze maatregelen zullen zich wel degelijk in de klas laten voelen. Als we sterke leerkrachten willen, zijn dit zeer slechte keuzes.” Fientje Moerman wijst er op haar beurt op dat Smet met zijn maatregelen in het hoger onderwijs zowel de onderwijskwaliteit als het wetenschappelijk onderzoek onder druk zet.

Smet beweert dat hij leerkrachten ontziet en dat de besparingen buiten de klas vallen. “Twee keer mis, “ zegt Open Vld-onderwijsspecialist Irina De Knop. “De lonen van de leerkrachten worden dan misschien wel ontzien, maar de noodzakelijke randvoorwaarden om de motivatie hoog te houden blijven afwezig. Smet pakt in zijn beleidsnota uit met de versterking van de leerkracht en het leerkrachtenberoep, maar in zijn concrete beleidskeuzes is daar weinig van te merken. De minister zegt dan wel dat leerkrachten voor hem de bouwstenen van het onderwijs zijn, alleen bespaart hij op het cement door heel wat ondersteuning weg te nemen.” Lees meer »

Open Vld bezorgd over Vlaamse schuldopbouw

datetime 17 November 2009 - 00:02 - Bron: openvld.be

Van MechelenOnrealistisch, geen ambitie en niet toekomstgericht. Dat is het oordeel van Vlaams fractieleider Sven Gatz en Open Vld-begrotingsspecialist Dirk Van Mechelen na een grondige kennisname van de Vlaamse begroting. “De Vlaamse regering verdoezelt de schuldopbouw en neemt nauwelijks echte besparingen. Je moet maar het lef hebben om jezelf met deze begroting een ‘besparingsregering’ te noemen.”

Na een wollige en onduidelijke regeringsverklaring in juni en een vage Septemberverklaring waren de verwachtingen over welke maatregelen de Vlaamse regering zou nemen, hooggespannen. “Maar het resultaat lost de verwachtingen niet in. Deze begroting is onrealistisch, mist ambitie en is niet toekomstgericht,” zeggen Sven Gatz en Dirk Van Mechelen. Ook de zuinige toelichting door Vlaams begrotingsminister Muyters maakte hen niet veel wijzer waarop ze zelf de begrotingsdocumenten tegen het licht hielden. Lees meer »

Europese opmerkingen over Belgische begroting moeten au sérieux genomen worden

datetime 12 November 2009 - 16:58 - Bron: Persbericht Jong Vld

Gisteren maakte de Europese Commissie formeel haar bedenkingen over op de geplande begrotingsinspanningen door de Belgische regering. Jong VLD is bijzonder bezorgd over de reactie van onze regering hierop, die varieert van “echt niet te doen”, “het heeft geen zin onze inspanningen te versnellen” tot “indien we niet voldoen, volgt een standaardprocedure”. Blijkbaar is de sense of urgency nog steeds niet doorgedrongen in ons politieke apparaat.

Jong VLD-voorzitter Philippe De Backer: “Het Belgisch begrotingsbeleid heeft nood aan realisme en een echte sense of urgency. De kritiek van de Europese commissie is terecht. De Federale en Vlaamse regering moeten de begrotingsdoelstellingen scherpstellen en bijkomend besparen.” Lees meer »

Krantenkoppen Boutersem 2009-11-04

datetime 04 November 2009 - 10:18 - Bron: Het Nieuwsblad / Het Laatste Nieuws

Rattenplaag aan Leuvensesteenweg

Volgens raadslid Bart Dusart (CD&V) moet de gemeente dringend wat doen aan de toenemame van ratten en ander ongedierte in de beken en sloten langs de Leuvensesteenweg. Burgemeester Guido Langendries (SP.A) belooft een extra opkuisbeurt van de grachten.

Nieuw perron

De gemeente kreeg goed nieuws van de NMBS Holding. Bij het vernieuwen van de parking aan het station van Vertrijk zal de maatschappij ook het perron richting Leuven moderniseren. De opwaardering van het station past in het mobiliteitsplan van de gemeente.

Ja voor kapitaalsverhoging

De gemeenteraad keurt het voorstel goed om voor een bedrag van 135.700 euro deel te nemen aan de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding. Die verhoging komt er in de nasleep van de financiële crisis. De Gemeentelijke Holding is de tweede grootste aandeelhouder van Dexia. “We hebben in Boutersem het voordeel dat we hier niet voor moeten gaan lenen”, zegt schepen van Financiën, Marcel Meys. “Dat bedrag kunnen we uit onze reserve van onze gewone begroting halen. Het is een goede investering voor de toekomst met een opbrengst van 13 procent per jaar.”

Onduidelijkheid over fietspaden

datetime 03 November 2009 - 09:35 - Bron: Het Laatste Nieuws

Het gemeentebestuur van Boutersem moet uit allerlei signalen afleiden dat het Vlaams Gewest temporiseert met de doortocht Roosbeek en de fietspaden langs de N3 op het grondgebied van Boutersem. “De kredieten waren ingeschreven in de gewestbegroting 2009 en wij hadden ook de nodige kredieten in onze gemeentelijke begroting opgenomen”, zegt schepen van Openbare Werken Marcel Meys. “Het was de bedoeling om aan te besteden in 2009. Maar nu horen we anders. Wij beschouwen dit project als een absolute prioriteit. Wij willen snel duidelijkheid.”

Goede zaak

datetime 29 October 2009 - 09:04 - Bron: Het Nieuwsblad

Volgens schepen Marcel Meys (Open VLD) doet de gemeente een goede zaak met in te stappen in de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding. De 135.000 euro van de gemeente is beschikbaar uit de reserves van de begroting. Het initiatief brengt dertien procent op per jaar.

Belangrijke stap richting economisch en budgettair herstel

datetime 15 October 2009 - 10:55 - Bron: openvld.be

nieuws_15160In bijzonder moeilijke omstandigheden is de federale regering erin geslaagd een begroting te maken die een belangrijke stap richting economisch en financieel herstel zet. Open Vld vindt in het akkoord haar aandachtspunten terug: het versterken van economische herstelmaatregelen zoals een btw-verlaging in bouw en horeca, duidelijke maatregelen voor een slankere overheid en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

De federale regering zet met deze begroting een belangrijke stap richting economisch en financieel herstel. Zo verlengt de federale regering de tijdelijke werkloosheid voor bedienden, de btw-verlaging in de bouwsector wordt aangehouden en vanaf 1 januari voert de regering een btw-verlaging door in de horeca. Voor maaltijden wordt de btw verlaagd van 21% naar 12%. Zowel bouw als de horeca zijn sectoren waar heel wat mensen werken en deze maatregelen zullen extra jobs opleveren.
Begrotingsminister Guy Vanhengel is er bovendien in geslaagd om de regering haar budgettaire verantwoordelijkheid te laten nemen. Niet alleen bevat deze begroting belangrijke structurele maatregelen, de regering doet ook meer dan voorgeschreven door de Hoge Raad voor Financiën (HRF). Volgend jaar bespaart de regering 1,12 miljard euro  extra bovenop het traject dat de HRF voorschrijft.
Efficiëntere en slankere overheid
De federale regering zet ook een aantal belangrijke stappen richting een efficiëntere en slankere overheid. De komende jaren zal slechts één op twee ambtenaren die op pensioen gaan, worden vervangen. Het federale niveau doet het daarmee beter dan de andere overheden in ons land. Overigens geven de ministers zelf het voorbeeld door hun kabinetten in te krimpen.
Ook de bovenmatige groei van de sociale zekerheid wordt afgeremd zonder dat dit ten koste gaat van de patiënt. Nog nooit eerder werden zoveel overschotten uit de gezondheidszorg voorbehouden voor het Toekomstfonds. Daarnaast wordt voor de eerste keer achthonderd miljoen euro uit het budget van gezondheidszorg aangewend voor het wegwerken van de tekorten in andere takken van de sociale zekerheid. Op die manier draagt ook de sociale zekerheid bij aan het gezond maken van onze overheidsfinanciën.
Sterker activeringsbeleid
Open Vld vindt het belangrijk dat de regering een reeks maatregelen neemt die de activiteitsgraad verhogen. Zo wordt brugpensioen minder aantrekkelijk gemaakt, worden de voorwaarden voor tijdskrediet strikter en wordt de mogelijkheid om in de openbare sector een ‘sabbatical’ te nemen verstrengd.
Ook de banken die het afgelopen jaar in het oog van de financiële storm op de belastingbetaler konden rekenen, leveren een bijdrage. Niet onaanzienlijk, wel doenbaar. Dat is voor Open Vld zeker te rechtvaardigen. De banken konden rekenen op de belastingbetaler, nu rekent de belastingbetaler op de banken. Bovendien leveren ook de elektriciteitsproducenten de volgende tien jaar een bijdrage van 2,5 miljard zonder dat dit kan worden doorgerekend aan de consument. Een deel van die bijdrage wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energie, onderzoek en nieuwe jobs.
Terugdringen CO2-uitstoot
Open Vld is ook tevreden dat de federale regering een aantal moedige maatregelen neemt om de CO2-uitstoot terug te dringen. Voor Open Vld past deze milieufiscaliteit in een kordate, toekomstgerichte aanpak van de klimaatverandering en het realiseren van een koolstofarme economie. Milieuvriendelijk gedrag wordt daarmee beloond, het omgekeerd bestraft. Bovendien is milieufiscaliteit per definitie vermijdbare fiscaliteit: wanneer mensen hun gedrag milieuvriendelijk maken, vermijden ze de belasting.
Versterking verloning verpleegkundigen
Open Vld vind het ten slotte ook belangrijk dat de federale regering heeft beslist om verpleegkundigen beter te verlonen. Concreet kunnen verpleegkundigen die onregelmatige prestaties leveren, rekenen op 300 tot 500 euro netto per jaar meer. Terecht, want verpleegkunde is een knelpuntberoep en met de vergrijzing voor de deur hebben we alle verpleegkundigen hard nodig. Open Vld hoopt dan ook dat de versterking van de verloning de aantrekkelijkheid van het beroep van verpleegkundige verhoogt.

De federale regering zet met deze begroting een belangrijke stap richting economisch en financieel herstel. Zo verlengt de federale regering de tijdelijke werkloosheid voor bedienden, de btw-verlaging in de bouwsector wordt aangehouden en vanaf 1 januari voert de regering een btw-verlaging door in de horeca. Voor maaltijden wordt de btw verlaagd van 21% naar 12%. Zowel bouw als de horeca zijn sectoren waar heel wat mensen werken en deze maatregelen zullen extra jobs opleveren.

Begrotingsminister Guy Vanhengel is er bovendien in geslaagd om de regering haar budgettaire verantwoordelijkheid te laten nemen. Niet alleen bevat deze begroting belangrijke structurele maatregelen, de regering doet ook meer dan voorgeschreven door de Hoge Raad voor Financiën (HRF). Volgend jaar bespaart de regering 1,12 miljard euro  extra bovenop het traject dat de HRF voorschrijft. Lees meer »

© Thomas Geeraerts 2009-2017

Add me on Facebook
Follow Me on Twitter
Subscribe to Feed