Posts tagged: begroting

Open Vld pleit voor behoud verlaagd BTW-tarief voor renovatie woning

datetime 11 August 2010 - 19:53 - Bron: openvld.be

behoud btw tariefOpen Vld is tegen de afschaffing van het verlaagd tarief van zes procent voor het renoveren van oude woningen. Dit is nefast voor de bouw. Senator en fractievoorzitter Bart Tommelein reageert verbaasd op de berichtgeving dat één van de mogelijke besparingen op de tafel van de regeringsonderhandelaars het verlaagd tarief van zes procent zou zijn voor de renovatie van oude woningen. Ik ben me er maar al te goed van bewust dat we de tering naar de nering moeten zetten wat de begroting betreft maar dit wil wat Open Vld betreft alvast niet zeggen dat we in het wilde weg gaan besparen, aldus Tommelein: “Ik pleit voor slimme besparingen. Het laatste wat we moeten doen is succesvolle maatregelen ter ondersteuning van de privé sector afvoeren. Het verlaagd btw tarief voor renovatie blijkt immers een echte jobmotor te zijn. Meer dan 7500 full time jobs waarvan 6000 voor laaggeschoolden werden gecreëerd door deze maatregel. Dit nu terugdraaien getuigt van kortzichtigheid.”. Lees meer »

Regering nodig die grondige hervormingen doorvoert

datetime 01 July 2010 - 20:17 - Bron: openvld.be

De Croo PersmededelingOns land heeft nood aan een ambitieuze en krachtdadige regering die belangrijke hervormingen doorvoert. Dat is de duidelijke boodschap die Alexander De Croo donderdag heeft overgemaakt aan informateur Bart De Wever. “Om de begroting gezond te maken, moet de volgende regering werk maken van échte besparingen,” onderstreept De Croo. “Open Vld verzet zich tegen de gemakkelijke weg van de belastingverhogingen zoals een vermogensbelasting of extra belastingen op het spaargeld van de mensen. Bovendien kijkt de politiek bij die besparingen best eerst naar zichzelf. Daarom moet de Senaat worden afgeschaft en doet de volgende regering het best zonder staatssecretarissen.” Lees meer »

Jong VLD ongerust over verkiezingsoverwinning nationalisten en Franstalige socialisten

datetime 13 June 2010 - 18:51 - Bron: jongvld.be

JongVLDJong VLD is ongerust over de klinkende verkiezingsoverwinning die de nationalisten en Franstalige socialisten vandaag boeken. De resultaten laten duidelijk zien dat ons land bij deze verkiezingen gekozen heeft voor nationalistische en socialistische recepten. De triomf van N-VA is bijzonder groot, en daar wil Jong VLD hen voor feliciteren. Maar waarvoor kiest Vlaanderen nu eigenlijk? Wie weet wat N-VA wil doen buiten communautaire discussies? Waar is hun sociaal-economische visie? Wat is hun antwoord op de echte uitdagingen waarmee onze samenleving vandaag geconfronteerd wordt? Jong VLD vreest dat door de verkiezingsuitslag van vandaag de dringende hervormingen die nodig zijn om onze maatschappij vooruit te krijgen zeker niet dichterbij zijn. Lees meer »

Vlaamse regering vertoont onvoldoende daadkracht voor fiscale autonomie

datetime 09 June 2010 - 14:21 - Bron: openvld.be

gledVlaamse Open Vld-parlementsleden Bart Tommelein en Dirk Van Mechelen hebben een voorstel ingediend om de Vlaamse regering te verplichten voor het einde van de legislatuur in te staan voor de autonome inning van de eigen belastingen. Momenteel staat de federale overheid immers grotendeels in voor de inning van de Vlaamse belastingen wat bijzonder ontransparant is. De Open Vld parlementsleden willen met hun voorstel de bestaande fiscale mogelijkheden voor Vlaanderen maximaal invullen. Lees meer »

Alexander De Croo stelt tegenvraag: brengt N-VA linkse regering op de been die belastingen verhoogt?

datetime 06 June 2010 - 21:26 - Bron: openvld.be

alexander de crooOpen Vld-voorzitter Alexander De Croo reageert duidelijk op de vraag van Bart Dewever om het engagement te nemen niet in een federale regering te stappen zonder Vlaamse meerderheid. “We zullen dat niet doen. Daar bestaat ook absoluut geen discussie over.” Maar de Open Vld-voorzitter stelt meteen een zeer duidelijke vraag terug aan zijn N-VA-collega en hoopt op een even duidelijk antwoord van zijn kant. “Best Bart, graag had ik ook van u een heldere toezegging gehad. Ga jij na 13 juni een linkse regering mee op de been brengen, die de belastingen gaat verhogen in plaats van te bezuinigen bij de overheden?” De Croo zal die vraag morgen stellen via een grote Open Brief in enkele Vlaamse kranten. Lees meer »

N-VA maakt rekenfout van 10 miljard euro

datetime 04 June 2010 - 09:24 - Bron: openvld.be

rekenfoutEen week geleden legde Open Vld haar besparingsplan voor een gezonde economie op tafel. Een evenwichtige oefening, waarbij iedereen een inspanning doet en vooral de overheid het goede voorbeeld geeft. Open Vld gaat uit van respect voor mensen die werken en ontziet werken, sparen en investeren. Dat in tegenstelling tot CD&V, die de roerende voorheffing op spaargelden wil optrekken van 15 naar 20%. De N-VA heeft ook een poging gedaan. Eén simpel A4´tje met een tabel die vooral getuigt van natte vingerwerk. In de kostprijsberekening van N-VA zitten voor bijna 10 miljard aan rekenfouten. Lees meer »

Niet besparen op kap van werkende Vlaming

datetime 01 June 2010 - 21:49 - Bron: openvld.be

een nieuwe startCD&V heeft vandaag zijn voorstellen bekend gemaakt om de begroting opnieuw in evenwicht te krijgen tegen 2015. Open Vld reageert tevreden dat CD&V ingaat op de oproep van Alexander De Croo om duidelijke besparingsplannen op tafel te leggen. Toch betreurt Open Vld dat CD&V de werkende Vlaming wil opzadelen met een rits belastingverhogingen. Bovendien bevat het plan heel wat inkomsten die hoogst onzeker zijn en getuigen van een groot ‘voluntarisme’, vergeet het de extra kosten van de vergrijzing en laat het armoedebestrijding los. Lees meer »

Open Vld stelt Ambitie 2020 voor

datetime 31 May 2010 - 10:53 - Bron: openvld.be

Ambitie 2020Alexander De Croo, Guy Vanhengel en Gwendolyn Rutten stelden afgelopen vrijdag het programma van Open Vld voor. Centraal in het programma staat Ambitie 2020, een toekomststrategie met tien concrete doelstellingen die ons land opnieuw aan de kop van het Europese peloton moeten brengen. Aan deze langetermijnvisie koppelt Open Vld een duidelijk en becijferd actieplan voor de volgende jaren. Ons land beschikt volgens Open Vld over de troeven om een welvarend land met een open samenleving te zijn en te blijven. We moeten alleen de moed hebben om onze structurele problemen aan te pakken. Open Vld komt met een duidelijke visie. In ons programma schuiven we tien zeer concrete doelstellingen naar voor. We geven aan waar ons land moet staan binnen tien jaar. Lees meer »

Je moet met oplossingen komen

datetime 30 April 2010 - 12:49 - Bron: openvld.be

alexander de crooIn een interview met De Tijd blikt Alexander De Croo terug op de afgelopen dagen. “Wil je dit land laten functioneren, dan moet je het moderniseren. De regio’s behalve bevoegdheden ook verantwoordelijkheden geven en de financiering herbekijken, is cruciaal om ons niet te blijven vastrijden. We hebben een liberale staatshervorming nodig.” In de Kamer luidt de bel. Op de tv-schermen op de redactie van De Tijd rollen de beelden uit de Kamer voorbij, vlak ervoor zit Alexander De Croo geconcentreerd te tikken om in een chatsessie met De Tijd-lezers zoveel mogelijk vragen te beantwoorden die in sneltempo op hem worden afgevuurd. Hij vindt het nog leuk ook. En trekt vervolgens nog een uur uit voor zijn enige weekendinterview, na enkel een korte vraag aan zijn medewerker hoe het intussen staat met het verwachte vuurwerk in het parlement. Alarmbel in het begin van de zitting afgehandeld, nu bezig met de orde van de dag. Meer hoeft hij niet te weten. Lees meer »

2010 mag geen verloren jaar worden

datetime 22 April 2010 - 17:52 - Bron: openvld.be

de crooOpen Vld zegt vertrouwen in de federale regering op en vraagt agendering van de splitsingsvoorstellen van de kieskring BHV. Bij de overgang van de regering Van Rompuy naar Leterme II – eind november vorig jaar – hebben de meerderheidspartijen een duidelijke afspraak gemaakt. Tegen Pasen van dit jaar moest er een onderhandelde oplossing komen voor het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde. Open Vld stelt vast dat de andere meerderheidpartijen deze afspraak niet nakomen. Ons vertrouwen is dan ook geschonden. Lees meer »

Jong VLD steunt Open Vld in beslissing

datetime 22 April 2010 - 12:40 - Bron: Jong Vld

JongVLDJong VLD heeft met argusogen de onderhandelingen over BHV gevolgd deze week. Het is duidelijk dat de onderhandelaars het niet eens geraken over een aanvaardbare oplossing. Deze communautaire spanning duurt reeds drie jaar. Daardoor zijn cruciale dossiers rond hervormingen op de arbeidsmarkt, pensioenen en gezondheidszorg op de lange baan geschoven en is de begroting kunnen ontsporen. Dit is spelen met de toekomst van de mensen en de jonge generatie. Lees meer »

Extra geld voor wegen door strenge winter

datetime 29 March 2010 - 08:14 - Bron: Het Laatste Nieuws

wegherstellingDoor de zware vrieskou van afgelopen winter voorziet de gemeente Boutersem extra budgetten voor herstellingswerken aan wegen, voetpaden en fietspaden. “Elk jaar voorzien we in de begroting 60.000 à 70.000 euro voor dergelijke onderhouds- en herstellingswerken”, zegt schepen van Financiën Marcel Meys. “Door de harde winter is er wat meer werk. Daarom leveren we een extra inspanning in het budget.” Lees meer »

2010 mag geen verloren jaar zijn

datetime 22 March 2010 - 12:22 - Bron: openvld.be

alexander-de-croo“Het is goed dat er gewerkt wordt aan een pact voor de toekomst, maar het mag niet bij plannen alleen blijven. Er moeten ook knopen worden doorgehakt. 2010 mag geen verloren jaar worden,” zegt Alexander De Croo vandaag in de krant De Tijd. “Het broedt al een tijdje dat er iets moet gebeuren. Er zijn al openingen gemaakt door de PS en het cdH, en nu heeft ook CD& V het signaal gegeven dat werk moet worden gemaakt van een hervorming van de pensioenen. Minister van Pensioenen Daerden heeft al aangegeven dat de effectieve pensioenleeftijd met drie jaar moet worden verhoogd. Premier Leterme heeft op zijn beurt gezegd dat gepensioneerden onbeperkt moeten kunnen bijverdienen, zoals Open Vld al lang bepleit,” zegt Alexander De Croo in De Tijd. Lees meer »

Maak werken aantrekkelijker

datetime 02 March 2010 - 06:54 - Bron: openvld.be

nieuws_24061Tot die conclusie komt Open Vld-senator en voorzitter van de Pensioenwerkgroep Nele Lijnen. “Ik ben aangenaam verrast door de recente standpunten van minister van Pensioenen Michel Daerden. Hij noemt het verlagen van de schuldenlast essentieel voor het vrijwaren van onze pensioenen. Een grote stap voorwaarts in het PS-denken. De schulden van vandaag zijn immers de belastingen van morgen.” Nele Lijnen: “We hebben met Open Vld erg aangedrongen dat de Senaat een werkgroep Pensioenen zou oprichten. Als basis konden we terugvallen op de aanbevelingen van de Kamercommissie Sociale Zaken uit 2004. Alleen is de situatie zes jaar later nog dramatischer geworden. De Kamercommissie concludeerde toen dat het tekort dringend naar beneden moest, en het is intussen gestegen. De arbeidsparticipatie moest omhoog, maar blijft hangen op 61 procent. En de gezondheidskosten, die toen 3,4 procent van het bruto binnenlands product of bbp uitmaakten, zijn nu gestegen tot 4,5 procent.” Lees meer »

Bereid tot gesprek over fundamentele hervormingen

datetime 14 February 2010 - 18:33 - Bron: openvld.be

alexander“Ik ben verheugd dat ook mevrouw Onkelinx erkent dat het tijd is voor moedige verandering.” Zo reageert Open Vld-partijvoorzitter Alexander De Croo op de uitspraken van PS-vicepremier Laurette Onkelinx dit weekend. “Open Vld is alvast bereid het gesprek over een aantal fundamentele hervormingen aan te gaan.”

Een Waalse socialiste die inziet dat de lasten op arbeid en voor bedrijven omlaag moeten, dat is een heel andere toon dan de PS die de notionele interestaftrek wil afschaffen. “Om ons sociaal systeem overeind te houden, moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat er meer mensen aan de slag zijn,” benadrukt Alexander De Croo. “Daarom is het zo belangrijk om lasten op arbeid te verlagen en onze arbeidsmarkt te hervormen. Onze voorstellen zijn bekend. Het verheugt mij dat ook de PS hiervan de noodzaak inziet.” Lees meer »

© Thomas Geeraerts 2009-2017

Add me on Facebook
Follow Me on Twitter
Subscribe to Feed