Open Vld pleit voor behoud verlaagd BTW-tarief voor renovatie woning

comments Comments Off on Open Vld pleit voor behoud verlaagd BTW-tarief voor renovatie woning - Bron: openvld.be

behoud btw tariefOpen Vld is tegen de afschaffing van het verlaagd tarief van zes procent voor het renoveren van oude woningen. Dit is nefast voor de bouw. Senator en fractievoorzitter Bart Tommelein reageert verbaasd op de berichtgeving dat één van de mogelijke besparingen op de tafel van de regeringsonderhandelaars het verlaagd tarief van zes procent zou zijn voor de renovatie van oude woningen. Ik ben me er maar al te goed van bewust dat we de tering naar de nering moeten zetten wat de begroting betreft maar dit wil wat Open Vld betreft alvast niet zeggen dat we in het wilde weg gaan besparen, aldus Tommelein: “Ik pleit voor slimme besparingen. Het laatste wat we moeten doen is succesvolle maatregelen ter ondersteuning van de privé sector afvoeren. Het verlaagd btw tarief voor renovatie blijkt immers een echte jobmotor te zijn. Meer dan 7500 full time jobs waarvan 6000 voor laaggeschoolden werden gecreëerd door deze maatregel. Dit nu terugdraaien getuigt van kortzichtigheid.”.

De bouwbarometer van juli 2010 toont aan dat het herstel in de bouwsector nog bijzonder precair is. Het aantal renovatievergunningen is in 2010 op kwartaalbasis toegenomen van 8531 renovatievergunningen tijdens de laatste drie maanden van 2009 naar 9035 renovatievergunningen in 2010, aldus Tommelein. Er is dus sprake van een lichte toename maar dit wil nog niet zeggen dat de crisis voorbij is, aldus Tommelein: “Men moet maar kijken naar de evolutie van het aantal faillissementen in de bouw om te beseffen dat het schrappen van het verlaagd btw tarief van zes procent op renovatie economisch onverantwoord is. In de periode van maart tot mei 2010 steeg het aantal faillissementen in de bouw met 19% in vergelijking met de vorige drie maanden waardoor 408 bouwondernemingen op de fles gingen.”

Naast de economische impact stelt Tommelein dat deze maatregel ook begrotingsmatig nefast is. Deze maatregel werd immers ingevoerd om het zwartwerk in de bouwsector terug te dringen en met succes, getuige de 7500 officiële jobs die deze maatregel met zich mee heeft gebracht. Het schrappen van de steunmaatregel voor de renovatie van eigen woonst zal leiden tot het heropleven van het zwartwerk en de ermee samenhangende fenomenen van belastingontduiking en sociale fraude.

Open Vld zal constructief meewerken aan de diverse besparingen die zich opdringen, maar dit mag dan niet ten koste zijn van de economie en de werkgelegenheid besluit Tommelein.Gerelateerde Berichten

© Thomas Geeraerts 2009-2017

Add me on Facebook
Follow Me on Twitter
Subscribe to Feed