N-VA maakt rekenfout van 10 miljard euro

comments Reacties (2) - Bron: openvld.be

rekenfoutEen week geleden legde Open Vld haar besparingsplan voor een gezonde economie op tafel. Een evenwichtige oefening, waarbij iedereen een inspanning doet en vooral de overheid het goede voorbeeld geeft. Open Vld gaat uit van respect voor mensen die werken en ontziet werken, sparen en investeren. Dat in tegenstelling tot CD&V, die de roerende voorheffing op spaargelden wil optrekken van 15 naar 20%. De N-VA heeft ook een poging gedaan. Eén simpel A4´tje met een tabel die vooral getuigt van natte vingerwerk. In de kostprijsberekening van N-VA zitten voor bijna 10 miljard aan rekenfouten.

Twee dubbeltellingen

“De 500.000 jobs en de terugverdieneffecten van 700% zijn totaal ongeloofwaardig” zegt Gwendolyn Rutten, lijsttrekker voor Open Vld in Leuven. “Het plan bevat ook dubbeltellingen en misrekeningen. Het is een goede zaak dat sommige partijen gehoor geven aan onze oproep en nu eindelijk met een becijfering van hun plannen komen, maar dan moet die berekening wel ernstig zijn.”

Een eerste dubbeltelling betreft de zogenaamde ‘usurperende bevoegdheden’ (bevoegdheden die eigenlijk tot de deelstaten behoren, maar waar de federale overheid toch nog uitgaven voor doet.) N-VA schuift die, mét middelen (1,1 miljard euro) door naar de gewesten én rekent dit aan als een besparing. “Het is van twee zaken één: ofwel schuif je bevoegdheden én middelen door naar de regio’s en dan is het geen besparing, ofwel bespaar je door federale uitgaven te schrappen en moeten de regio’s zelf voor financiering zorgen.”

Jobs worden twee keer geteld

Het meest bevreemdend in het plan van de N-VA is de opbrengst van activering. Wie op zoek gaat naar 22 miljard zoals becijferd door het Planbureau, moet ook uitgaan van de cijfers van het Planbureau. En dat betekent dat in die cijfers al een jobaangroei vervat zit van 200 000 extra jobs.

N-VA wil er daarbovenop nog eens 300 000 creëren en komt uit op een totaal van 500 000. Het totale terugverdieneffect van de activering schat men op 14,3 miljard euro in 2015. Die 14,3 miljard kan enkel slaan op de 300 000 extra jobs, aangezien er al 200 000 zijn verrekend in de cijfers van het Planbureau. Dat betekent dus dat de N-VA uitgaat van een terugverdieneffect van 47.666 euro per geactiveerde werkzoekende (14.3 miljard / 300 000).

Het Planbureau heeft eerder echter berekend dat een geactiveerde werkloze maximaal 27 000 euro “opbrengt”. Dat is een maximalistische schatting. In hun respectieve programma’s gaan andere partijen uit van een voorzichtige opbrengst van 22 000 euro per extra job (omdat niet elke geactiveerde bijvoorbeeld voorheen een werkloosheidsuitkering krijgt).

De minimale rekenfout die N-VA maakt is dus maar liefst 6,2 miljard euro ((47.666 – 27000) x 300.000)

En nog eens 2,3 miljard euro lucht

Tenslotte interpreteert de N-VA ook inzake hun plannen voor de gezondheidszorg de cijfers van het planbureau verkeerd. Het planbureau gaat uit van een groeinorm van 3,6% en niet van 4,5% waarop de N-VA zijn besparing baseert. Die besparing levert bijgevolg 2,3 miljard op en geen 4,6 miljard zoals in hun plan staat.

Heeft Muyters het plan opgemaakt misschien?

“N-VA zit dus in totaal met een ‘gat’ van 10 miljard euro in hun berekeningen. Dat is bijna de helft van de hele oefening. Een zware telfout dus. Je zou nog gaan denken dat hun Vlaamse begrotingsminister – in Vlaanderen wereldberoemd omwille van zijn rekenkunde – deze tabel heeft opgemaakt.”

Gwendolyn Rutten roept N-VA daarom op om haar cijferwerk opnieuw te maken en met een sluitend plan te komen. “Tot dan hebben ze geen recht van spreken in het begrotingsdebat tijdens deze campagne. En dat geldt trouwens ook voor SP.a, die al helemaal niet de moeite doet om hun vele beloftes te onderbouwen met een financieel plan. Sinterklaas zal de rekening wel betalen zeker?”  • door louisvdp, 4 June 2010 @ 10:02

    Ik begin me stilaan af te vragen of politiekers wel weten waar ze mee bezig zijn. Zichzelf kunnen ze verkopen, maar hoe de economische vork in de steel zit, dat is voor deze heren en dames een ander verhaal.

  • door DANIEL, 5 June 2010 @ 12:40

    en toch zeg ik altijd, iedereen maakt fouten 😉

Gerelateerde Berichten

© Thomas Geeraerts 2009-2017

Add me on Facebook
Follow Me on Twitter
Subscribe to Feed