Jong VLD steunt Open Vld in beslissing

comments Comments Off on Jong VLD steunt Open Vld in beslissing - Bron: Jong Vld

JongVLDJong VLD heeft met argusogen de onderhandelingen over BHV gevolgd deze week. Het is duidelijk dat de onderhandelaars het niet eens geraken over een aanvaardbare oplossing. Deze communautaire spanning duurt reeds drie jaar. Daardoor zijn cruciale dossiers rond hervormingen op de arbeidsmarkt, pensioenen en gezondheidszorg op de lange baan geschoven en is de begroting kunnen ontsporen. Dit is spelen met de toekomst van de mensen en de jonge generatie.

Jong VLD steunt dan ook de beslissing van Open Vld om de regering te verlaten, en is blij dat de voorzitter de vijf minuten politieke moed getoond heeft waar Yves Leterme al drie jaar op wacht.

Jong VLD heeft reeds lang benadrukt dat het noodzakelijk is om de communautaire angel uit onze politiek te halen. Jong VLD pleit voor een grondige staatshervorming, waarin Franstaligen, maar ook Nederlandstaligen, bereid zijn taboes los te laten en samen te werken aan het fundamenteel herdenken van ons staatsbestel. Dit is absoluut noodzakelijk om de overheid opnieuw performant te maken, echte sociaal-economische hervormingen door te kunnen voeren en het vertrouwen met de burgers te herstellen. Ook voor onze generatie jongeren is het belangrijk om nu vooruitgang te zien.

In een democratie is het tenslotte de kiezer die zal moeten oordelen over de op vele vlakken ontoereikende resultaten van deze regering.

Voorzitter Philippe De Backer: “Jong VLD is bijzonder blij dat Open Vld wil kiezen voor vooruitgang en respect voor de democratie, en tegen de impasse die al veel te lang ons land regeert. Wij steunen het feit dat Open VLD terug kiest voor politiek leiderschap, en zich afkeert van de kleurloze stilstand waar Leterme voor staat. Wij hopen van ganser harte dat een volgende regering de communautaire problemen kan oplossen en echte sociaal-economische hervormingen kan inzetten. “Gerelateerde Berichten

© Thomas Geeraerts 2009-2017

Add me on Facebook
Follow Me on Twitter
Subscribe to Feed