Bereid tot gesprek over fundamentele hervormingen

comments Comments Off on Bereid tot gesprek over fundamentele hervormingen - Bron: openvld.be

alexander“Ik ben verheugd dat ook mevrouw Onkelinx erkent dat het tijd is voor moedige verandering.” Zo reageert Open Vld-partijvoorzitter Alexander De Croo op de uitspraken van PS-vicepremier Laurette Onkelinx dit weekend. “Open Vld is alvast bereid het gesprek over een aantal fundamentele hervormingen aan te gaan.”

Een Waalse socialiste die inziet dat de lasten op arbeid en voor bedrijven omlaag moeten, dat is een heel andere toon dan de PS die de notionele interestaftrek wil afschaffen. “Om ons sociaal systeem overeind te houden, moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat er meer mensen aan de slag zijn,” benadrukt Alexander De Croo. “Daarom is het zo belangrijk om lasten op arbeid te verlagen en onze arbeidsmarkt te hervormen. Onze voorstellen zijn bekend. Het verheugt mij dat ook de PS hiervan de noodzaak inziet.”

Alexander De Croo merkt op dat hij alleen heil ziet in efficiëntiewinsten bij de overheid en in het verschuiven van de lasten op arbeid naar milieubelastende activiteiten, maar niet in nieuwe kapitaalsbelastingen. “De Belgen betalen al genoeg belastingen. Nieuwe kapitaalsbelastingen zullen alleen maar tot een kapitaalvlucht leiden en zo de vernieuwing van onze economie vertragen. Net nu moeten we durfkapitaal kunnen aantrekken om te investeren in jonge, beloftevolle ondernemingen die zo kunnen groeien, ons economisch weefsel versterken en nieuwe jobs creëren. Overigens, het grootste slachtoffer van nieuwe belastingen op kapitaal zal de middenklasse van werkende tweeverdieners zijn die wat spaargeld hebben opzij gezet en een paar kleine beleggingen hebben gedaan.”

“Ons land staat op een keerpunt. Als we onze welvaart willen behouden, moeten we nu werk maken van een aantal fundamentele hervormingen. De uitdagingen zijn bekend: onze staatsstructuur op punt stellen, ons pensioensysteem hertekenen, werk maken van een slagkrachtige justitie, onze arbeidsmarkt hervormen en een strak begrotingsbeleid voeren om in 2012 de drie procent-norm te halen. Ik reken erop dat alle regeringspartijen hierin bondgenoten zijn en dat de federale regering de komende maanden belangrijke stappen vooruit zal zetten,” aldus Alexander De Croo.Gerelateerde Berichten

© Thomas Geeraerts 2009-2017

Add me on Facebook
Follow Me on Twitter
Subscribe to Feed